Benzinske pumpe

Benzinske pumpe

Kako bih u potpunosti zadovoljili potrebe naših kupaca "Kompanija Milojević Gilje Gas" Bijeljina počinje sa proširenjem svoje djelatnosti na promet nafte i naftnih derivata i otvaranjem modernih benzinskih pumpih u sklopu svojih poslovnih jedinica.